Om AnnaCarin Magnusson

Om mig


Jag är leg. psykolog med specialistexamen i psykologisk behandling. Jag erbjuder parterapier, behandlingar av ångest och depressioner men även samtal för personlig utveckling. Just nu har jag begränsad möjlighet att ta emot nya klienter, men du är givetvis välkommen att ta kontakt via formuläret.


Jag arbetar huvudsakligen vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, men har även ibland tid för viss privat psykologmottagning.

På Karolinska sjukhuset arbetar jag med beteendemedicinsk behandling och handledning sedan 2015. Utöver detta är jag även skrivande psykolog regelbundet inom Bonnierskoncernen.


Min professionella bakgrund

Mellan 2009-jan 2015,  har jag arbetat inom Wemind psykiatri som psykolog.  Dessa år har jag arbetat huvudsakligen med ångest och depressionsproblem, post-traumatisk stress-syndrom (PTSD), mindre livskriser och även parterapier och relationsproblem. Jag har arbetat med både barn, unga och vuxna.


Förutom utbildning till legitimerad psykolog med inriktning KBT, är jag även utbildad i Dialektisk Beteende Terapi (DBT) och i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Jag är intresserad av Compassion , eller (själv)medkänsla, som jag integrerar som en del av det terapeutiska arbetet. Det handlar om ditt eget tilltal och bemötande av dig själv, med respekt förståelse och vänlighet.


Jag har även en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och har arbetat inom finans och management området innan intresset för klinisk psykolog tog över.  Stundtals får jag tillfälle att utnyttja båda dessa erfarenhetsområden, när jag anlitas av individer med problem kopplade till det professionella livet.


Språk

Jag bedriver lika gärna terapi på engelska som på svenska.


Professionella medlemskap

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Sveriges Psykologföretagare samt BeteendeTerapeutiska Föreningen (BTF)

Länk till BTF hittar du i menyn. Där kan du läsa mer om KBT.


Mitt åtagande mot klienter

Mina klienter kan förvänta sig att jag gör mitt yttersta för att hjälpa dem under den tid vi spenderar tillsammans. Det innebär att jag följer forskning på det kliniska området, uppdaterar min kunskap och använder hela min förmåga med klientens bästa i åtanke.


En nyckel för välmående är att kunna stå ut med osäkerhet. Många av människans problem kommer ur vår önskan att försöka få garantier för att allt ska gå precis som vi vill, och att slippa drabbas av obehagliga känslor. Vi försöker ordna fixa och kontrollera, men det är sällan det för så mycket gott med sig. Ibland, som när man försöker kontrollera andra människor, blir det nya problem som själva kontrollerandet skapar. Många ångest-behandlingar kan faktiskt sammanfattas gå ut på att lära sig att släppa taget. Att ta risken och se vad som händer när man gör det man är rädd för istället för att undvika, kontrollera och skydda sig. Vi kallar det arbetet exponering.

Copyright © All Rights Reserved.