Om TERAPI och PARTERAPI

Terapier

ditt projekt blir mitt 

Magnusson Psykolog Kompetens bedriver individuella psykoterapier, parterapier och samtal för personlig utveckling.  All behandling sker med KBT som grund, i vissa fall varianter av KBT som är vidareutvecklade för sina olika problemområden. Mer information om mig, den psykolog som du möter, hittar du under fliken "Om AnnaCarin Magnusson" i menyn högst upp på sidan.


KBT-terapi

En KBT terapi är ett samarbetesprojekt där du och din terapeut gemensamt anstränger er för att du ska nå ett mål ni fokuserar på. Oftast handlar målet om att du ska kunna delta fullt ut i det som utgör ett gott liv. Det är förstås du som är expert på vad ett gott liv innebär för just dig.


Ibland, men inte alltid, sätter vi en diagnos på det problem som blivit hindrande.

Exempel på diagnoser är

  • paniksyndrom,
  • social fobi
  • PTSD, traumarelaterad problematik
  • fobier
  • tvång, OCD,
  • hälsoångest
  • sömnproblem och
  • stress / utmattninssyndrom

'

Diagnoserna hjälper oss eftersom man har kunnat forska fram specifika behandlingsmanualer för enskilda diagnoser.

Generellt har KBT terapier visat sig fungera bra för att behandla de flesta ångest- och depressionstillstånd

PAR-terapi

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att vara lycklig när inte ens nära relationer fungerar. Det är att rekommendera att inte låta problemen fortgå år efter år utan att ta hjälp.


Integrative Behavioral Couple Therapy är en metod som i forskning visat sig hjälpsam för att stärka och förbättra relationer. Efter en fungerande parterapi bör det vara så att du och din partner ser och förstår varandra bättre, vilket ofta leder till att kärleken växer. Det blir lättare att se hur man vill gå vidare, ensamma eller tillsammans.

Copyright © All Rights Reserved.