VIA FÖRSÄKRING

79573d

Har du hälsoförsäkring via din arbetsgivare?


Ofta ingår psykologhjälp via sjuk eller hälsoförsäkringar. Kontakta mig eller den försäkringsmottagning du är hänvisad till via försäkringen.


Magnusson Psykologkompetens har ett etablerat samarbete med Sophiahemmet RehabCenter och Skandia hälsoförsäkring. På Sophiahemmet Rehab Center försöker man ofta tillmötesgå kundens önskemål i fråga om vilken psykolog den önskar komma till.


Har du annan försäkring kan du fråga efter möjligheter att bli remitterad hit.

Psykologsamtalen bekostas normalt helt av försäkringen. Ofta finns en övre gräns för antal psykologbesök som erbjuds inom försäkringen.
Copyright © All Rights Reserved.